Công ty TNHH Atek Việt Nam

Công ty TNHH Atek Việt Nam

Công ty TNHH Atek Việt Nam

Thiết bị phân tích quang phổ-JASCO

Xuất xứ:  Japan

Hãng sản xuất: JASCO

Kỹ thuật đo: Các nguyên lý quang học áp dụng như hấp thụ, truyền qua, phản xạ, huỳnh quang, FT-IR, Raman, hấp thụ nguyên tử (AAS), bức xạ nguyên tử, huỳnh quang tia X (XRF), Quang phổ bức xạ nguyên tử cảm ứng plasma (ICP-AES).

Ứng dụng: 

Nông nghiệp & Thực phẩm

Y tế/Y sinh

Hoá học

Thuộc về môi trường

Thắp sáng

 Chất bán dẫn

 Năng lượng mặt trời

 Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM)

 

 

JASCO

Được thành lập vào năm 1958, JASCO là một công ty có trụ sở tại Nhật Bản được đánh giá cao, hoạt động trên khắp Châu Mỹ, Châu Á, Châu Âu, Châu Đại Dương và Trung Đông. Trong suốt 50 năm hoạt động đã được chứng minh, JASCO đã tạo dựng được danh tiếng nhờ liên tục cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và tìm kiếm thành công các giải pháp cho danh mục khách hàng dài hạn có giá trị của chúng tôi. Mục tiêu chính của chúng tôi vẫn là đảm bảo khách hàng hoàn toàn hài lòng từ việc đặt hàng cho đến lắp đặt, đào tạo và hơn thế nữa.

Sản phẩm

MOLECULAR SPECTROSCOPY

A comprehensive range of molecular spectroscopy instruments for applications in the Far-UV to the Terahertz region.

 • Circular Dichroism
 • High-Throughput CD
 • Vibrational CD
 • Circularly Polarized Luminescence (CPL)
 • Polarimeters
 • FTIR Spectrometers
 • FTIR Microscopy
 • FTIR Portable
 • Raman Microscopy
 • Palmtop Raman Spectrometer
 • Probe Raman
 • UV-Visible/NIR Spectrophotometers
 • UV-Visible/NIR Microscopy
 • Fluorescence Spectrophotometers
 • Film Thickness
 • Spectra Manager™ Suite

HPLC, SFC SYSTEMS, SOFTWARE AND MODULES

The LC-4000 Series is the next generation of integrated HPLC and SFC systems, with a small footprint, and stackable modules for versatile system building for simple analytical analysis to complex method development and preparative scale separations.

 • HPLC
 • RHPLC
 • UHPLC
 • LC-MS
 • Preparative LC
 • Analytical SFC
 • Semi-Preparative SFC
 • Hybrid SFC
 • Fuel Analysis by SFC-FID
 • Preparative SFC
 • Supercritical Fluid Extraction
 • Chromatography Software

https://jascoinc.com/products/