Công ty TNHH Atek Việt Nam

Công ty TNHH Atek Việt Nam

Công ty TNHH Atek Việt Nam

PI-KEM

Xuất xứ:  UK

Hãng sản xuất: PI-KEM

Ứng dụng: 

Tổng hợp điện hóa

Vôn kế tuần hoàn (CV)

Điện hóa sinh học

Thiết bị kiểm tra pin

Điện phân

Ăn mòn điện hóa

quang điện

Pin nhiên liệu

Siêu tụ điện

Sơn và Chất phủ

Cảm biến điện hóa

PI-KEM là công ty hàng đầu về quang phổ trở kháng điện hóa với nhiều sản phẩm có thể sử dụng trên pin và pin nhiên liệu cũng như thử nghiệm ăn mòn và lớp phủ. Hệ thống mạnh mẽ và trực quan của Gamry giúp việc thu thập và phân tích dữ liệu trở nên dễ dàng. Các chiết áp rất dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian và cung cấp.

Sản phẩm

MATERIALS

Advanced materials for innovation and research
 • Advanced Ceramics
 • Anode Baskets & Bags
 • Aremco Electrically & Thermally Conductive Materials
 • Aremco High Temperature Materials
 • Aremco Machinable & Dense Ceramics
 • Aremco Mixing & Dispensing Tools
 • Aremco Mounting Adhesives
 • Base Metal Wires
 • Battery Research Chemicals & Materials
 • Boron Carbide
 • Evaporative Coating Materials
 • Glass Wafers & Windows
 • Granules, Powders & Nanopowders
 • Graphene
 • Nickel Electroforming Materials
 • Nickel Oxide Powders
 • Nickel Powders
 • Nickel-Coated Graphite
 • Optical Coatings
 • Photovoltaic Chemicals
 • Precious Metal
 • Precious Metal Labware
 • Quartz & Sapphire Components
 • Silicon for X-ray Analytical Applications
 • Silver-Coated Particles
 • Single Crystal Substrates
 • Special Magnetic Flakes
 • Targets for Sputtering & Laser Ablation
 • Ultra-High Purity Specialist Materials
 • Wafer & Substrate Storage and Handling
 • Wafers

https://www.pi-kem.co.uk/