wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
Giải pháp linh kiện và hệ thống quang tử cao cấpKính hiển vi đồng tiêu LaserGiải pháp thiết bị quang phổGiải pháp cung cấp nguồn laserGiải pháp đo và phân tích chất LEDGiải pháp đo và phân tích solar cellGiải pháp đo và phân tích chùm laser
Sản phẩm bán chạy
CONTACT US

ATEK VIET NAM CO., LTD

Head office: No 419, 10 Service Land, Mau Luong, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Hanoi, Vietnam. 

Office Address: 6th Floor, Viet A Building, No9, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam 

Tel :+84.4.2120.3666  Fax: +84.4.3224.2402

Website: https://atekvietnam.com

   
Operation Manager  
 

Nguyen Tat Thanh, Director

Email: thanh.nt@atekvietnam.com

Phone: +84.989.628.510

   

Sales Contact

 

 

Phan Phuc Hoang, Sales Manager

Laser and Photonics Divison

Email: hoang.pp@atekvietnam.com

Phone: +84.4.2120.3666  

 

 

Nguyen Xuan Tu, Sales Manager

Aesthetics & Medical Laser Divison

Email: tu.nx@atekvietnam.com

Phone: +84.4.2120.3666  

   

Technical & Service Contact

 
 

N.T. Nghia, Technical & Service Manager

Laser and Photonics Divison

Email: nghia.nt@atekvietnam.com

Phone: +84.4.2120.3666  

 

 

V. Q. Thuy, Technical & Service Manager

Aesthetics & Medical Laser Divison

Email: thuy.vq@atekvietnam.com

Phone: +84.4.2120.3666  

   
Accountant and Purchasing Contact  
 

N.T.M. Xuan, Chief of Accountant and Purchasing

Email: xuan.nt@atekvietnam.com

Phone: +84.4.2120.3666  

   
Human Resource Contact  
 

N.T.H Gam, Head of Human Resource

Email: gam.nt@atekvietnam.com

Phone: +84.4.2120.3666  

 

 

 

^ Về đầu trang